ჩვენ შესახებ

Newsmatsne.ge არის საინფორმაციო პორტალი, რომელიც ინფორმაციას გადასცემს მხოლოდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელთა წყარო დადასტურებულია. რედაქციის მიზანია, გააშუქოს ზუსტი, ბალანსირებული და გადამოწმებული ინფორმაცია. ჩვენ ვხელმძღვანელობთ სამართლიანობისა და ეთიკის პრინციპების დაცვით.

 

კონტაქტი: